ЩО НЕОБХІДНО ЗНАТИ ПРО СПЕЦІАЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗОНИ В ПОЛЬЩІ?

Автор: Михайло Романюк

Опубліковано 17 Червня 2019 у articles

Істотною перевагою ведення бізнесу на території Республіки Польща є можливість скористатися окремими податковими пільгами, що надаються у зв’язку із інвестиціями в межах спеціальної економічної зони.

В загальному розумінні, спеціальною економічною зоною в Польщі (далі – СЕЗ) є окреслена, виокремлена територія, на якій виробництво або збут товарів (економічна діяльність) польськими та закордонними підприємцями здійснюється на пільгових умовах.

Основною метою функціонування СЕЗ в Польщі є активізація господарського життя в окремих регіонах держави, що характеризуються високим рівнем безробіття.

Основними перевагами організації бізнесу на території СЕЗ є:

 • звільнення інвестора від податку на прибуток (СІТ), отриманий від господарської діяльності, на території СЕЗ в обсязі 15-70% заведеної інвестиції;
 • доступність земель та/або комерційних приміщень з усією необхідною для організації бізнесу інфраструктурою.

Разом з тим, польський законодавець встановлює також і певні вимоги для одержання пільг в рамках СЕЗ, серед яких:

 • обсяг інвестицій, що повинен становити не менше 100 000 євро, при цьому частка власного капіталу інвестора – не менше 25%;
 • кошти інвестиції повинні освоюватися протягом п’яти і більше років, від дня завершення проекту інвестування в СЕЗ (три роки для малих і середніх підприємств);
 • робочі місця на новостворених об’єктах підприємництва повинні підтримуватися і зберігатися протягом щонайменше п’яти років з дня прийняття працівників на роботу (три роки – для малих і середніх підприємств).

Станом на сьогодні, в Польщі налічується 14 СЕЗ, які розташовані практично в усіх воєводствах країни, а саме:

 1. Kamiennogorska Specjalna Strefa Ekonomiczna
 2. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna
 3. Kostrzynsko-Slubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna
 4. Krakowska Specjalna Strefa Ekonomiczna
 5. Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna
 6. Lodzka Specjalna Strefa Ekonomiczna
 7. Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK MIELEC
 8. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna 
 9. Slupska Specjalna Strefa Ekonomiczna
 10. Specjalna Strefa Ekonomiczna «Starachowice»
 11. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna
 12. Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna “EURO-PARK WISLOSAN”
 13. Wa lbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna
 14. Warmi sko – Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna.

Згідно законодавства Республіки Польща, СЕЗ функціонують як окремі підприємства державної власності, що організовують та контролюють процес створення виробничих об’єктів в межах відведеної для цього території.

Кожна СЕЗ розробляє та оприлюднює свої комерційні пропозиції для потенційного інвестора, в залежності від особливостей території, на якій вона функціонує та існуючого плану розвитку.

Здебільшого, вказані пропозиції полягають у підготовці до продажу інвестору земельних ділянок та/або інших об’єктів комерційної нерухомості з метою організації там бізнесу.

Якщо потенційний інвестор готовий вкласти кошти в об’єкт нерухомості на території СЕЗ та прагне скористатися передбаченими при цьому податковими пільгами, йому слід попередньо одержати відповідний дозвіл Міністерства економіки Польщі.

Для цього необхідно підготувати та подати до міністерства пакет документів з детальним описом особливостей запланованої господарської діяльності в СЕЗ та подальшого розвитку свого бізнесу на цій території.

Таким чином, якщо ви зацікавлені можливостями СЕЗ в Польщі, найоптимальнішим алгоритмом дій на наш погляд є:

 • створення підприємства в польській юрисдикції;
 • вибір локації та підбір оптимальної СЕЗ для організації бізнесу;
 • підбір конкретного об’єкта для інвестиції в межах СЕЗ (земельної ділянки/приміщення);
 • підготовка та подання до Міністерства економіки Польщі документів для одержання дозволу на інвестування в рамках СЕЗ;
 • одержання вищевказаного дозволу та фактичне заведення інвестицій;
 • налагодження діяльності у відповідності з раніше поданими до міністерства документами та одержаним дозволом.

Сам процес вибору оптимальної для визначеного інвестора СЕЗ в Польщі є складним та багатогранним, тому в цьому випадку доцільно скористатися допомогою фахових консультантів.

Коли з вами зв'язатися?